Školní poradenské pracoviště

Metodik prevence sociálně patolog. jevů: Mgr. Veronika Homoláčová
Speciální pedagog: Mgr. Monika Nepimachová
Konzultační hodiny: dle dohody se zákonnými zástupci žáků

Kontakt

Pevná linka: 325 546 064
Mobil: 702 036 901
E-mail: info@zs-budimerice.cz

tisk Tisknout   ↑ Nahoru