Platby

PLATBY NA BANKOVNÍ ÚČTY

Splatnost všech poplatků je do 5. dne v měsíci VARIABILNÍ SYMBOL dostali žáci ve škole (může obsahovat pouze čísla, neuvádějte rodné číslo dětí)

  • Školné - družina + zájmové útvary - 300Kč měsíčně

          účet: 2101856333/2010

  • Stravné - 780Kč měsíčně

          účet: 2101856333/2010

  • Pomůcky + šk. akce - 1000Kč - 1x za pololetí

         účet: 2201856330/2010

 

Stravné se hradí na měsíc dopředu, bude vyúčtováno k 31.12 a 30.6.

Pokud nebude stravné uhrazeno do 5. stravovacího dne - žák přestává mít nárok na odběr obědů.

Obědy odhlašujte nejpozději daný den do 7:30 telefonicky. Odhlášené obědy jsou odečítány a budou vyúčtovány.

Obec Budiměřice přispívá na každý oběd 4,- Kč.

 

 

 

 

tisk Tisknout   ↑ Nahoru