Platby

PLATBY NA BANKOVNÍ ÚČTY

Splatnost všech poplatků je do 15. dne v měsíci VARIABILNÍ SYMBOL dostali děti ve škole (může obsahovat pouze čísla, neuvádějte rodné číslo dětí)

STRAVNÉ A DRUŽINA (vč. zájmových útvarů) - číslo účtu: 2101856333/2010

Obědy - měsíčně 480,- Kč

Stravné se hradí na měsíc dopředu, bude vyúčtováno k 31.12 a 30.6. Odhlášené obědy jsou odečítány a budou vyúčtovány. Obědy je nutné odhlásit nejpozději do 7:30 ráno daného dne. Cena jednoho oběda je 24 Kč. Obec Budiměřice přispívá na každý oběd 5,- Kč.

Družina - měsíčně 200,- Kč

Hradí se na měsíc dopředu.V ceně družiny je možnost zdarma navštěvovat zájmové útvary.

POPLATKY - KULTURNÍ AKCE A POMŮCKY - číslo účtu: 2201856330/2010

Příspěvek na pomůcky - I. pololetí - pololetně 200,- Kč (nyní pouze prvňáci!)

ve školním roce 2020/ 2021 hradí pouze 1. ročník. Ostatním žákům bude převedena platba z předchozího školního roku.

Kulturní akce, výlety, exkurze, představení - pololetně 800,- Kč

Hradí se předem pololetně. O akcích škola informuje rodiče. Detailní vyúčtování bude předkládáno zákonným zástupcům.

tisk Tisknout   ↑ Nahoru