ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ Budiměřice, okres Nymburk

 

Pro školní rok 2023/2024 budou zapsány do 1. ročníků základní školy děti, které dosáhnou šestého roku věku do 31. 8. 2023 a děti s odkladem školní docházky.

 

Zájemci o přijetí dítěte na naši školu – s předstihem nás informujte o Vašem zájmu prostřednictvím školního emailu: info@zs-budimerice.cz nebo telefonicky +420 702 036 901.

 

Termíny zápisu:

12. 4. 2023 od 13:00 do 17:00

19. 4. 2023 – náhradní termín v případě nemoci od 14:00 do 16:00

 

V den zápisu zákonný zástupce předloží vyplněné potřebné dokumenty a kopie, dále bude mít možnost pohovořit s pedagogem, poradit se o odkladu a budou mu podány další informace. Každému žákovi, který se zúčastní zápisu, bude přiděleno registrační číslo, jehož prostřednictvím budou zákonní zástupci informováni o přijetí či nepřijetí nebo odkladu povinné školní docházky do 30 dnů od zápisu na webových stránkách a vývěsce školy.

 

Dokumenty potřebné k přijetí do 1. třídy bez odkladu povinné školní docházky:

  • Přihláška k zápisu k povinné školní docházce
  • Žádost o přijetí ke stažení zde.
  • Občanský průkaz zákonného zástupce a kopie rodného listu dítěte – s těmito dokumenty bude nakládáno v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů.

 

Dokumenty potřebné k odkladu povinné školní docházky:

  • Přihláška k zápisu k povinné školní docházce zde.
  • Žádost o odklad povinné školní docházky zde.
  • Občanský průkaz zákonného zástupce a kopie rodného listu dítěte – s těmito dokumenty bude nakládáno v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů.
  • Kopie doporučení poradenského zařízení k odkladu školní docházky.
  • Kopie doporučení lékaře nebo klinického psychologa k odkladu školní docházky.

 

 

Informace o přijetí žáka bude vyvěšena na stránkách školy pod příslušným registračním číslem, které bude přiděleno při zápisu. Rozhodnutí o nepřijetí vám bude zasláno doporučeně poštou. Rozhodnutí o odkladu školní povinné docházky bude k vyzvednutí ve škole.

V případě jakýchkoli nejasností nás neváhejte kontaktovat na tel. č. +420 702 036 901 nebo prostřednictvím e-mailu info@zs-budimerice.cz

                                                                                             

v Budiměřicích dne 2. 3. 2023

  ředitelka školy Mgr. Monika Nepimachová

tisk Tisknout   ↑ Nahoru