Informace Ministerstva zdravotnictví ČR v souvislosti s epidemiologickou situací ve výskytu pertuse (dávivého/černého kašle)

Informace Ministerstva zdravotnictví ČR v souvislosti s epidemiologickou situací ve výskytu pertuse (dávivého/černého kašle)

V případě výskytu obtíží charakteristických pro pertusi, tedy zejména záchvatovitého či dlouhodobého kašle, škola informuje zákonného zástupce žáka a doporučí mu, aby kontaktoval praktického lékaře svého dítěte. Jedině ten může posoudit zdravotní stav a rozhodnout o dalším postupu.

Opatření školy:

  • časté a účinné větrání v místnostech, kde pobývají školní a pracovní kolektivy, 
  • časté mytí rukou mýdlem pod tekoucí vodou a používání jednorázových ručníků na ruce, popř. použití dezinfekčního prostředku na ruce na bázi alkoholu,
  • v rámci úklidu provádět průběžnou dezinfekci často dotýkaných ploch,
  • při kašlání nebo kýchání si zakrývat ústa a nos kapesníkem, použité kapesník ihned vyhodit do odpadkového koše, nikdy nekašlat do dlaní,
  • nepít ze stejné sklenice či láhve a nesdílet jídlo při konzumaci. 

 

tisk Tisknout   ↑ Nahoru